Bakgrunn

Discgolf er en av de raskest voksende sportene i verden. Det er allerede en stor sport i Nord-Amerika og i noen land i Europa som Finland og Estland. I Norge vokser sporten raskt med nye baner over hele landet.

Hva er discgolf?

Discgolf kan ligne mye på ordinær golf, men kølle og ball er erstattet med frisbeer (discer) som har mange forskjellige egenskaper. Hullet fra ordinær golf er erstattet med en kurv av metall med kjettinger. Spillet går ut på å spille baner hvor man skal prøve å gjennomføre disse med færrest mulig kast. 

Hvorfor er discgolf aktuelt?

Med tanke på hvor mye discgolf har vokst de siste årene har det blitt stor popularitet rundt sporten blant både unge og gamle, det er en sport for aldre aldre. I mange byer er det blitt et stort tilbud for skoler å spille discgolf, og mange spiller det for det sosiale, samt treningen man får. Det er en veldig billig sport hvor man i prinsippet bare trenger en disc til rundt 150-250 kr. Sporten er ekstremt lavterskel ettersom man kan spille hvordan man vil og på egne premisser. Inngrep i naturen er alltid noe man må ta hensyn til, og discgolf bruker naturen i seg selv som baner, og veldig lite inngrep i naturen må til.

Marked

Målgruppen for dette prosjektet er folk i alle aldre, men i hovedsak unge og ungdom. 

Forankring

I Norge har antall frisbeebaner mer enn dobblet seg de siste 5 årene, og det finnes nå over 60 baner i landet. I skandinavia er det over 450 baner totalt, og det bare fortsetter og vokse.